1991-2011 20 lat na rynku
WYCENY SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

Newsletter - regulamin

 1. Wydawcą newslettera jest firma PATRONIC.
 2. W ramach usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.patronic.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.patronic.pl:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
  • o wybranie odpowiedniego profilu Newslettera, spośród dostępnych: newsletter podstawowy, instalator lub architekt/projektant, przy czym Newsletter profilowany dla instalatorów wymaga podania dodatkowych danych,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji,
 5. W przypadku użytkowników, którzy dokonali rejestracji wybierając profil „instalator” firma PATRONIC zastrzega sobie prawo do weryfikacji użytkownika poprzez kontakt telefoniczny lub listowny oraz do zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.
 6. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole temat, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów.
 8. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez skorzystanie z opcji dostępnych w formularzu subskrypcji.
 9. Subskrybent Newslettera wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy PATRONIC oraz PATRONIC Intelligent Building Technologies sp.j. z siedzibą w Szczecinie, ul. Mickiewicza 24, w celu komunikacji związanej z użytkowaniem serwisu www.patronic.pl oraz do celów marketingowo-reklamowych związanych z ofertą ww. firm
 10. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.